Koka kāpnes

Kāpnes
0306
Kāpņu telpa ir vissarežģītākais dzīvojamās ēkas tilpuma elements

Āra kāpnes

Kāpnes
0122
Kā ēkas ieejas telpas arhitektūras elements ārējā kāpne ir